För studenter 14–18 år

    Kan jag ta min examen utomlands?

    Alla skolor har sina egna regler och föreskrifter. På vissa skolor kan utbytesstudenterna delta i examinationen och på en del skolor kan du få en utskrift av dina kurser och betyg. Här får du helt enkelt höra med din specifika skola vad som gäller. Vi rekommenderar att du väljer High School Select om du vill kunna påverka vilka ämnen du läser och öka chanserna för att du får ta high school-examen. Med High School Select får du också möjligheten att välja både vart du vill plugga och om du vill att skolan ska ha en speciell sport eller aktivitet att ta del av.