För studenter 14–18 år
I goda händer

Information till föräldrar

Vi på STS High school har arbetat med kulturutbyte och erbjudit studenter möjlighet att läsa ett år på high school utomlands i många år. Vi vet att det här är ett stort steg både för dig som förälder och för ditt barn. Med vår kunskap och vårt engagemang hjälper vi dig därför från det första steget med ansökan och under hela året utomlands. Ditt barn är i goda händer.

Ditt barns resa

Att bo utomlands innebär att få en förståelse för en annan kultur, en möjlighet att gå i en utländsk skola och en chans att lära sig tala ett främmande språk flytande. Det är spännande och leder till personlig utveckling och ett ökat självförtroende. Att lära sig att klara sig själv vid ung ålder är verkligen något som ditt barn kommer ha användning för resten av livet.

Ett år utomlands är en fantastisk möjlighet att möta nya vänner och lära sig mer om en annan kultur och dess normer och traditioner. När våra high school-studenter kommer hem igen är de mer självständiga, de har lärt sig mycket och fått en större förståelse för omvärlden – något som mycket användbart i dagens globala värld, i synnerhet om de drömmer om en framtida internationell karriär.

Din egen resa

Att skicka ditt barn på ett high school-utbyte innebär att du måste låta ditt barn klara sig på egen hand möta och hantera nya situationer samt utmaningar. Det kan kännas skrämmande och annorlunda då du här hemma alltid finns i närheten. Att se den här utvecklingen kommer att vara en fantastisk upplevelse för dig och du kommer att vara så stolt. Förändringen kommer att vara stor och vi vet av erfarenhet att din roll är otroligt viktigt för ditt barns upplevelse. Se dig själv som en coach - det är det som att vara förälder till en utbytesstudent handlar om.

8 snabba tips till dig som förälder:

  • Var involverad i ansökningsprocessen från början. Det är viktigt för oss att verkligen lära känna ditt barn och att du som vårdnadshavare är involverad och stöttande i processen.
  • Stötta och visa förtroende gentemot ditt barn, det är viktigt att du tror på att detta är något som din ungdom klarar av och som kommer att leda till personlig utveckling.
  • Försök att inte vara allt för involverad i ditt barns vardag när det är i väg, utan låt din ungdom att växa på egen hand i stället för att tillförlita sig på dig.
  • Var införstådd att kulturella skillnader kan vara utmanande och stressande till en början. Stötta ditt barn i detta då det är en process att anpassa sig till en helt ny tillvaro. Det är tufft i början, men blir bättre och det är verkligen värt det!
  • Dina förväntningar på prestation bör sänkas, framför allt i början då det är så mycket nytt att anpassa sig till och lära känna i början.
  • Uppmuntra ditt barn att kommunicera med sin värdfamilj och lokala koordinator redan innan avfärd. På det sättet lär dom känna varandra lite redan innan och det blir lättare att stötta och supporta i början när allt känns nytt och främmande.
  • Diskutera gärna redan innan avresa vilken budget ni tänker er att ha vad det gäller fickpengar, fritidsaktiviteter och nöjesresor. Kan ni redan nu se eventuella extra kostnader som kan dyka upp som ni kan ta höjd för?
  • För mycket kontakt med hemlandet, vänner och familj gör det svårare för ditt barn att komma in och anpassa sig i sitt nya hemland. Försök därför att hålla en gräns på hur mycket ni ska höras och sätt en gräns på tex en gång i veckan och då via tex videosamtal eller telefonsamtal. Om du har frågor undertiden ditt barn är i väg kan du alltid kontakta oss på STS.

Bli värdfamilj här hemma!

Visst är det fantastiskt att skicka ut barn i världen för att lära sig språk, om kulturella skillnader och ge dem möjlighet att växa som människor. Men det går också bra att bjuda hem världen till dig. Läs mer om att vara värdfamilj för unga studenter som kommer till oss från hela världen, och passa på att ta del av vårt Host & Go erbjudande när ditt barn är iväg på sitt utbytesår.