Empowering young people since 1958
Hållbarhet

STS hållbarhetsarbete

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en gemensam plan för hållbar utveckling med 17 globala mål som ska uppnås till år 2030. Däribland god utbildning, avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

Vi på STS Education Group utgår från Agenda 2030 i vårt hållbarhetsarbete och fokuserar på målen god utbildning och att bekämpa klimatförändringarna.

God utbildning

För STS är god utbildning grunden i vår vision och mission. Vi vill stärka unga människor genom internationellt kulturutbyte och utbildning. Genom förståelse för andra människor och kulturer bygger vi broar över hela världen. Därför är det naturligt för oss att stötta det globala målet om god utbildning. Genom detta bidrar vi även till att minska fattigdomen och öka jämlikheten.

Vi på STS har valt att stötta Rädda Barnen, en global organisation som finns över nästan hela världen. Rädda Barnen arbetar för att förbättra livet och framtiden för barn, bland annat genom god utbildning. Det spelar ingen roll om du är flicka, är fattig, har en funktionsnedsättning, lever mitt i ett krig eller bor i en avlägsen by. Alla har rätt till en trygg skola. Rädda Barnen utbildar lärare och fyller skolväskor med pennor och skrivböcker. De gör vad som krävs här och nu för en ljusare framtid eftersom barn med kunskap blir kloka vuxna.

Som student, förälder eller värdförälder kan du också vara med och bidra till Rädda Barnen och deras viktiga arbete. Du väljer själv hur mycket du vill ge och alla bidrag går oavkortat till organisationens arbete med att förbättra livet och framtiden för barn. Var med och bidra till Rädda Barnens arbete här.

Bekämpa klimatförändringarna

Att hitta vägar till ett mer hållbart resande är en av våra viktigaste frågor för framtiden. Därför uppmuntrar vi på STS våra studenter att välja tåget som färdmedel när de ska på språkresa eller på ett utbyte under gymnasietiden.

Men för de resor där tåget inte är ett alternativ, vill vi vara med och driva på utvecklingen för hållbara flygresor. Därför har STS valt att stötta Fly Green Fund, en ekonomisk förening som, utan vinstintresse, arbetar med förnybart biobränsle och att skynda på flygets omställning. Flyget står idag för runt 3,5 procent av människans klimatpåverkan. För att vi ska nå klimatmålen måste flyget, precis som alla sektorer, snabbt minska sitt klimatavtryck. Genom att använda biobränsle (tillverkat av bland annat skogsavfall, alger och matavfall) minskas flygets koldioxidutsläpp med upp till 80%.

Som student, förälder eller värdförälder kan du också vara med och bidra till Fly Green Fund och deras viktiga arbete. Du väljer själv hur mycket du vill ge och alla bidrag går oavkortat till föreningens arbete med att tanka våra plan med biobränsle. Var med och bidra till Fly Greens Funds arbete här.