För studenter 14–18 år

STS stipendium

Vi öppnar dörrar för alla ungdomar att resa och studera

Nu startar vi på STS upp ett årligt stipendium för high school-utbyte i USA eller Europa (10 månader, ej Storbritannien) Alla ungdomar mellan 14 och 17 år är välkomna att ansöka.

Du som söker vårt stipendium måste:

  • Vara 14–17 år
  • Ha din/dina vårdnadshavare godkännande för att få åka
  • Kunna uppvisa godkända betyg
  • Ha ett giltigt pass

För att ansöka om vårt stipendium skickar du ett mejl till scholarships@sts.se .

I mailet ska du:

  • Beskriva dig själv, vem du är och dina intressen
  • Berätta varför du vill åka
  • Bifoga kopia på ditt senaste betyg
  • Bifoga bilder på dig själv och din familj (valfritt)
  • Ange dina kontaktuppgifter (telefon, postadress)
  • Uppge anledning till varför just du behöver ett stipendium

Ansökningstiden är från 1 mars till 31 oktober och gäller för kommande skolår. Efter ansökningstiden utser vi vem som får ta del av vårt stipendium och meddelar mottagaren via mejl och/eller telefon senast 30 november.

Mer om STS stipendium

STS står för resa, boende, utbildning och till viss del mat. Extra kostnader tillkommer, såsom fickpengar, eventuella kostnader för försäkring, specialkost, visum, fritidsintressen, med mera. För att kunna åka på ett high school-utbyte måste du genomgå en ansökningsprocess (inklusive bland annat en obligatorisk intervju, skriva ett personligt brev, göra läkarundersökningar och få intyg av din rektor) och bli antagen av STS och mottagarlandet. Ett stipendium kan inte betalas ut i pengar eller genom andra tjänster än vad det är avsatt till. Skulle mottagaren av vårt stipendium inte kunna resa på grund av ofullständiga ansökningshandlingar eller andra orsaker, betalas stipendiet inte ut i kontanter eller genom andra tjänster. Vi behandlar inte ofullständiga ansöknigar.

En del av STS hållbarhetsarbete

I vårt hållbarhetsarbete utgår vi från Agenda 2030. Eftersom utbildning är en del av vår kärnverksamhet är fokusområdet God utbildning för alla ett av områdena vi valt att arbeta extra med. STS har därför instiftat detta stipendie för att fler ska få chansen att åka utomlands och utbilda sig, öka sitt självförtroende och bygga ett nätverk inför framtiden, oavsett de ekonomiska förutsättningarna.