Discover You - in a new language

Bokningsinformation

Ansökan

Ansökan görs online eller via telefon. Alla som önskar åka med STS inbjuds till en informell intervju för att bli preliminärt antagna till programmet. Slutgiltig antagning görs sedan utav det land du ansöker till. Vi på STS Sverige besitter lång erfarenhet och har goda samarbeten med våra destinationer, så de studenter vi preliminärt antar till programmet anser vi vara goda kandidater med stor potential till antagning av värdlandet.

STS tillämpar Konsumentverkets branschöverenskommelse: Överenskommelse om internationella ungdomsutbyten.
Överenskommelsen hittar du här.

Som STS-student måste du underteckna ett avtal som visar att du accepterar de regler som gäller för STS utbytesstudenter. STS förbehåller sig rätten att avbryta studentens medverkan i programmet med omedelbar verkan om studenten bryter mot lokala lagar och regler.

Antagningskrav

För specifika antagningskrav se respektive program på vår hemsida eller kontakta STS.

Visum och hälsoundersökning

Utöver programavgiften tillkommer kostnad för visum och hälsoundersökning. Studenten ansvarar för sin egen visumansökan samt uppfyllandet av rådande hälsokrav för respektive program. Kostnad för visum varierar beroende på vilket land studenten reser till. En hälsoundersökning ska göras före resan. Enskilda skolor kan kräva extra hälsoundersökningar vid ankomst och detta bekostas då av studenten. STS förbehåller sig rätten att neka studenten avresa eller avbryta programmet om tidigare eller nuvarande hälsotillstånd skiljer sig från det som angivits i studentens ansökan. Uppstår allvarliga hälsoproblem under utbytestiden har STS rätt att avbryta programmet.

Finansiering

Delbetala och låna

Vi erbjuder möjligheten att låna till programavgiften till förmånliga villkor och delbetala utbytesåret på 12 eller 24 månader. Kontakta STS för mer information.

Stipendier

STS erbjuder olika stipendier varje år. Se hemsidan för mer information. Där tipsar vi också om andra aktuella stipendier.

Studiemedel från CSN

Du som väljer att studera i ett av våra värdländer inom Europa kan söka studiemedel för dina studier. Kontakta CSN för mer information (www.csn.se).

Programavgiften

Anmälningsavgiften betalas vid antagning till programmet. Därefter betalas programavgiften i tre delar. Inbetalningarna kan variera något beroende på val av program samt när du reser. För program med start hösten 2020 tillämpas följande betalningsschema, i procent av total programavgift:

Delbetalningar Betalas Summa
1 – anmälningsavgift 30 dagar efter antagning 5.000 kr
2 1 januari 2020 25% av programavgiften
3 1 april 2020 30% av programavgiften
4 – slutbetalning 1 juni 2020 återstående belopp

STS reserverar sig för ändringar i programmet och avgiftsändringar som ligger utanför STS kontroll. Priserna är baserade på växelkurs per 2019-03-21. Eventuella rabatter eller tillägg regleras på slutfakturan som ska betalas den 1 juni 2020.

Kostnader utöver programavgift

Alla kostnader som tillkommer utöver programavgiften ansvarar kunden för. Extra kostnader kan exempelvis innebära: försäkring, visumkostnader, hälsoundersökning, eventuella valutatillägg samt kostnader för eventuell skoluniform, skollunch, skolbuss, klubbavgifter, valfria resor under utbytesåret, fickpengar och personliga utgifter.

Avbokningskostnader

Vid avbokning tidigare än fem månader kvar till avresa behåller STS anmälningsavgiften. Därefter följer vi Överenskommelsen om internationella ungdomsutbyten.

Flygresa

STS arbetar med både gruppresor och individuella resor. Detta innebär att reseledare kan förekomma på längre gruppresor.

STS tilläggstjänster

Avbeställningsskydd. STS erbjuder ett avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet kan utnyttjas före avresan om det efter beställningen inträffar sjukdom, olycksfall eller dödsfall inom familjen. Sjukdom eller olycksfall skall styrkas med läkarintyg. Utnyttjande av avbeställningsskyddet innebär fullständig återbetalning av det som fram till dagen för avbeställningen betalats till STS, med undantag av det belopp som erlagts för avbeställningsskyddet. Avbeställningsskyddet täcker även kostnad för visum samt för eventuella resor som är relaterade till ansökningen.

STS erbjuder även ett utökat avbeställningsskydd. Med det utökade avbeställningsskyddet kan du fram tills 10 dagar innan avresa välja att avbryta programmet oavsett anledning. Priset för det utökade avbeställningsskyddet är 12 000 kr för classic programmen och 20 000 kr för select programmen.

Försäkring

Försäkring är obligatorisk för samtliga STS-studenter under hela vistelsen i värdlandet. STS erbjuder en skräddarsydd försäkring, som bland annat omfattar sjukdom, olycksfall, ansvar och resgods och är godkänd av myndigheterna i det land du åker till. Önskar studenten teckna annan försäkring behöver den godkännas av behörig i värdlandet (till exempel av myndighet eller skola). Vid tecknande av annan försäkring än den angivna gäller ej placeringsgarantin i USA. Om sjukvård krävs, som på grund av studentens regelbrott ej omfattas av tecknad försäkring, är studenten/kunden skyldig att ersätta STS för eventuella utlägg/kostnader STS haft i samband härmed.

Extraval

På STS har du möjlighet att skräddarsy ditt utbytesår. Det finns diverse tillval som är specificerat under varje program. Till exempel: Select, delstats- och storstadsval, m.m. Se STS hemsida under respektive program för mer information om vad vi erbjuder till respektive destination.

Rabatter

För aktuella erbjudande se hemsida. STS erbjuder bland annat lojalitetsrabatt, syskonrabatt, och rabatt om din familj tar emot en utbytesstudent. Kontakta STS för mer information.

Övrigt

STS frånskriver sig helt från ansvar för skada samt kostnader som drabbar resenärer på grund av katastrof, strejk eller annan händelse av force majeure-karaktär eller på grund av studentens egen försummelse.

Tvist

Eventuell tvist bör i första hand lösas av parterna genom förhandling. Om parterna inte kan enas kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Avresa

Preliminära avresedatum för HT 2020

USA, Australien, Nya Zeeland och Argentina: juli-september 2020
Europa och övriga länder: augusti-september 2020

Avreseperioden för höstterminen beräknas starta 1 juli 2020.