Högre utbildning på college och universitet

Hur långt innan kan/måste jag ansöka?

STS behandlar ansökningar löpande under året. Du kan därför ansöka, samt få besked om du blivit antagen innan den officiella ansökningstiden har gått ut.

Vi sätter sista ansökningsdatum till oss tidigare än skolornas datum så att vi ska vara säkra på att du hinner med allting så som CSN, eventuellt visum osv. Men ju tidigare man är, desto bättre. Kurserna blir sanbbt fulla. Se nedan för ungefärliga sista ansökningsdatum:

  • För vårstart – mitten av oktober, med eventuell förlängning
  • För höststart – 31 mars, med eventuell förlängning

För mer konkreta ansökningsdatum, läs mer om den skola och utbildning du vill ansöka till, samt se STS kursvillkor.