Empowering young people since 1958

Att studera utomlands är nu viktigare än någonsin

Thu Apr 18 2019

Fråga: Två arbetssökande går in på en arbetsintervju. De har båda liknande bakgrund, utbildning och erfarenheter. Vem får jobbet?

Svar: Den med bäst engelskkunskaper.

Så här ser vekligheten ut på arbetsplatserna idag. Allteftersom världen blir allt mer global ökar även efterfrågan på anställda som kan flera språk. Här är några anledningar till varför du bör investera i ditt barns språkutbildning och skapa en internationell erfarenhet så tidigt som möjligt.

Karriärmöjligheter

Konkurrensen i arbetslivet kan vara intensiv. Att vara flytande i två- eller flera språk kan ge den arbetssökande ett stort försprång och hjälpa dem att stå ut i mängden av kandidater med liknande erfarenheter. De som studerat på högskola eller universitet utomlands har dubbelt så stor chans att hitta ett jobb inom ett år efter examen. Språkkunskaper och internationella studier kan även leda till en högre lön. Att kunna ett annat språk utöver modersmålet kan addera 10–15% på din månadslön och att ha studerat utomlands kan öka lönen upp till 25%. *

Avgörande färdigheter och personlig utveckling

Många av de kompetenser som uppnås av att lära sig ett nytt språk kan vara till stor fördel på en arbetsplats. Anpassning- och samarbetsförmåga, problemlösning, effektiv kommunikation, självständighet och beslutsamhet är alla egenskaper som förbättras av språkstudier och är högt värderade hos arbetsgivare. Språk påverkar även hur vi tänker och bearbetar information. Tvåspråkiga barn har ett bättre minne och exekutiv funktion. Att bli skicklig på ett nytt språk ökar även självkänslan och självförtroendet, vilket är varför flerspråkiga studenter tenderar att bli mer extroverta och proaktiva.

Riva ner murar och bygga relationer

Av att tala flera språk kan du lättare relatera och anknyta till människor från olika bakgrunder som ser världen på ett annat sätt. Du blir bättre på att riva ner murar och bygga broar, övervinna skillnader och hitta en gemensam grund. Enkelt sagt: du har lättare för dig att prata med fler människor och därmed utbyta idéer, kunskap och erfarenheter vilket gynnar både ditt arbetsliv och privatliv. Du öppnar dörrar till en helt ny värld av möjligheter.

Så, vad kan du göra för att ge ditt barn ett övertag?

Vi på STS tror starkt på erfarenhetsbaserat lärande. Genom att kombinera roliga aktiviteter, utforska ett nytt land och en unik kulturell erfarenhet lär sig våra studenter språket mycket snabbare och bygger ett förtroende till sina egna förmågor. Våra språkresor är speciellt designade för att uppmuntra studenterna att ta deras språknivå till en helt ny nivå vilket de aldrig kunnat göra hemma. Alla våra program i Storbritannien är ackrediterade av det brittiska rådet, men vi har även program i andra destinationer så som USA, Canada, Malta, Japan, Frankrike och Spanien. Kontakta oss idag eller kom på ett av våra infomöten för att ge ditt barn den spetskompetens och erfarenheter de behöver för att få en kickstart i deras studier och framtida karriär.

* Source: University of California Merced