Vilken skola ska eleven gå på?

    Alla utbyteselever går på ett svenskt gymnasieprogram. I den mån det går ordnar vi med skolplats inom den studieinriktning som passar studenternas önskemål och kunskaper. Alla lektioner hålls på svenska och eleverna brukar snabbt komma in i studierna.