Vad ska man tänka på som värdfamilj?

    För att eleven snabbt ska bli en del av er familj är det viktigt att hen får veta vilka regler som gäller i ert hem. Att eleven berättar om sin familj hemma och om sederna i hemlandet, liksom att värdfamiljen berättar om hur vi lever här i Sverige är en viktig del när det kommer till att enklare förstå varandras kulturella olikheter.