Empowering young people since 1958
Hållbarhet

Mer hållbara resor

I vår roll som ett internationellt företag för studier och kulturutbyte är det vårt uppdrag att hjälpa unga människor att uppleva världen till fullo. Men det är också vår skyldighet att ge våra studenter en känsla av ansvar för deras handlingar och beslut, liksom att lära dem bästa sättet att genomföra hållbara resor. Samtidigt ser vi det som vår plikt att ta ansvar för vår miljöpåverkan, erbjuda hållbara alternativ och uppmuntra till sunda val när det gäller resor.

Klimatförändringar är en global fråga som vi måste tas på allvar. Ungdomar idag söker ständigt efter sätt att hjälpa att bibehålla miljön och göra rätt val. Våra nya åtgärder gör det möjligt för våra studenter att lära sig hur de kan göra skillnad som resenärer, konsumenter och världsmedborgare. STS Education har tagit stora steg mot att minska luftföroreningar och se till att våra produkter och tjänster produceras med hållbara material och metoder.

STS initiativ för klimatkompensation

Nu har vi tagit några viktiga inledande steg för att minska på flygandet genom att erbjuda tågresor mellan europeiska länder. Men många av våra program kräver fortfarande resor med flyg, vilket ger upphov till stora koldioxidutsläpp. Vi ger därför våra kunder möjligheten att klimatkompensera sina flygresor genom STS initiativ för klimatkompensation. Detta initiativ stöder Global Standard Certified Program (som bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling) och FlyGreenFund, en ideell förening som bidrar till utvecklingen av biobränslen.

Tågtransporter för europeiska studenter

I september förra året började STS Education att erbjuda tågtransport för europeiska studenter som deltar på deras sommarresor i Brighton, för att stimulera eleverna att välja mer miljövänliga transportmedel genom att inkludera stopp längs vägen i städer som Paris eller Bryssel.

STS T-shirts and ryggsäckar

Alla våra studenter får STS t-shirts som är tillverkade med ekologisk bomull och har OEKO-TEX förtroende för textil etikett. Materialet som används till våra STS ryggsäckar tillverkas exklusivt för oss för att säkerställa att förbjudna ämnen utesluts från produkten. Både T-shirts och ryggsäckar tillverkas i enlighet med REACH - en EU-förordning som begränsar användningen av kemiska ämnen i textilier.