Vi ska resa bort under tiden som eleven är här. Hur gör vi då?

    Eleven får inte sova ensam utan vuxens sällskap i värdfamiljens hem. I vissa fall betalar elevens egna familj så att hen kan följa med på eventuella resor. Om detta inte är möjligt har STS temporära värdfamiljer som gärna tar emot en elev under en kortare period.