Empowering young people since 1958!

Vad ska man tänka på som värdfamilj?

För att eleven snabbt ska bli en del av er familj är det viktigt att hen får veta vilka regler som gäller i ert hem. Att eleven berättar om sin familj hemma och om sederna i hemlandet, liksom att värdfamiljen berättar om hur vi lever här i Sverige är en viktig del när det kommer till att enklare förstå varandras kulturella olikheter.