FAQ

Här ger vi svar på frågor som vi av erfarenhet vet att blivande värdfamiljer kan ha.

 • Varför ska man bli värdfamilj?

  Att vara värdfamilj är ett bra sätt att öka förståelsen för andra kulturer och människor. Du kommer få en inblick i en annan del av världen och få ett nätverk i ett nytt land samtidigt som du förbättrar dina egna språkkunskaper. Inte minst är det givande att få en ny medlem i familjen, om än bara under en period. Att få in en ny familjemedlem inspirerar hela familjen och ger bas för en livslång internationell vänskap.

 • Hur går det till att bli värdfamilj?

  När ni har bestämt er för att ta emot en elev börjar ni med att fylla in en intresseanmälan. Därefter går vi igenom hela processen tillsammans med er detaljerat och matchar er med den elev som ni tror skulle trivas med. Sista steget är att ni får besök av STS områdesrepresentant.

 • Får värdfamiljen välja elev?

  Ja, värdfamiljen väljer själva ut den elev som passar bäst in i familjen när det gäller personlighet, värderingar och intressen. 

 • Vi ska resa bort under tiden som eleven är här. Hur gör vi då?

  Eleven får inte sova ensam utan vuxens sällskap i värdfamiljens hem. I vissa fall betalar elevens egna familj så att hen kan följa med på eventuella resor. Om detta inte är möjligt har STS extrafamiljer som gärna tar emot en elev under en kortare period.

 • Vilken skola ska eleven gå på?

  Alla utbyteselever går på ett svenskt gymnasieprogram. I den mån det går ordnar vi med skolplats inom den studieinriktning som passar studenternas önskemål och kunskaper. Alla lektioner hålls på svenska och eleverna brukar snabbt komma in i studierna.

 • Vi jobbar heltid. Kommer vi ha tid att ta emot en elev?

  Eleverna är förberedda på att båda föräldrarna ofta arbetar heltid i svenska familjer. I början kan de behöva lite extra hjälp men ganska snart skapar de sig en egen vänskapskrets och ett socialt liv.

 • Vi har inga barn boende hemma längre, blir det tråkigt för eleven?

  För en del elever kan det vara en fördel att vara ”ensambarn” i en värdfamilj än att ha flera syskon. Kanske kommer de själv från en familj med flera barn och får möjlighet att pröva på att vara enda barnet i en familj. Oavsett brukar det gå väldigt bra ändå.

 • Vi vill bli värdfamilj men har inget extrarum

  Det är inget krav på att eleven ska få ha ett eget rum. Kanske tycker värdsyskonen att det vore roligt att dela rum? Flera av våra elever delar rum med ett värdsyskon och är förberedda på att detta kan ske. 

 • Kan man ta emot en utbytesstudent under kortare tid än ett år?

  Ja, man kan välja att vara värdfamilj under ett läsår eller en termin. Vi letar också efter välkomstfamiljer som kan ta emot en student den första tiden i Sverige innan vi hittat en ny placering (minimum 3 månader).

 • Vad händer om vi inte trivs med varandra?

  Ibland händer det att personkemin inte stämmer trots det noggranna arbetet med att hitta elever och familjer som passar för varandra. STS områdesrepresentant finns då till hands för att hjälpa till att lösa eventuella problem. Vi på kontoret hjälper till med byte av värdfamilj om det blir nödvändigt. 

 • Kommer värdfamiljen att få ersättning?

  STS ger inte ersättning till värdfamiljer. Vi vill känna oss säkra på att våra värdfamiljer motiveras av det personliga utbytet och möjligheten att bli en viktig del av en ung students liv snarare än den ekonomiska ersättningen. STS kommer naturligtvis att stötta både studenterna och värdfamiljerna under hela vistelsen.

 • Vad ska man tänka på som värdfamilj?

  För att eleven snabbt ska bli en del av er familj är det viktigt att hen får veta vilka regler som gäller i ert hem. Att eleven berättar om sin familj hemma och om sederna i hemlandet, liksom att värdfamiljen berättar om hur vi lever här i Sverige är en viktig del när det kommer till att enklare förstå varandras kulturella olikheter.

 • Vilket ansvar har man som värdfamilj?

  Värdfamiljen står för mat och husrum. Eleven har själv med sig fickpengar till resor, nöjen, kläder och hygienartiklar. 

 • Får eleverna välja stad i Sverige?

  Nej, eleverna väljer vilket land de vill studera i men var i Sverige de hamnar avgörs av vilken värdfamilj de blir placerade i.