Why Hosting an International Exchange Student Can Change Your Life

When the phone rang and everyone saw that it was Gaby calling from Ecuador, their faces immediately lit up. They all gathered around the phone and started making small talk as if they saw each other every day. Gaby, Lita, Sonja and Verena, four girls from four different countries who until just a few days ago had never met before. But they shared a bond that ran deep: they had all done high school exchanges in Prince George, British Columbia, and they had all lived with the same host family, the Vogts.

Andy and Cheryl Vogt, whom all four students still refer to as Mom and Dad, decided to host an international student for the first time over a decade ago, and they haven’t looked back since. We got to spend a day with them in Oslo, where for the first time ever they were all together (well, almost). Andy and Cheryl had come all the way from Canada with their son Ben. Verena, from Austria, had come from her current home base in Berlin. Sonja was there from her native Finland. And Lita was acting as host and local tour guide to them all! Unfortunately, Gaby wasn’t able to make it, but it was clear she was there in spirit (as well as on the phone).

Watching them hang out and reminisce about their time together, several things became clear right away:

First, the Vogts are a special family, kind, affectionate and boundlessly generous. They’re also quick with a joke and quicker to laugh. Andy in particular enjoys pressing people’s buttons, but only if it brings a smile to people’s faces.

Second, the bonds they formed with each of the four girls are something truly special. From inside jokes to cherished memories, these are relationships full of trust, history and meaning.

Finally, none of their lives would be what they are now if they hadn’t had these experiences, and they are all better off for it. We got to hear stories of Sonja coming out of her shell and growing in confidence, of Gaby’s English improving by leaps and bounds, of the Vogts travelling the world to visit each of the students (they’ve visited Norway and Ecuador and even attended Sonja’s wedding in Finland!).

The Vogts began their journey as host parents with a clear intention to give. They wanted to give young students a place to live for a year, a stable support system during their exchange and the experience of a lifetime. In return they ended up getting back much more than they expected. They got to experience multicultural exchange in their own home, to watch their own children broaden their horizons and grow wiser and more confident, and most importantly, they gained, in their own words, four new daughters.

Sure, it wasn’t all smiles and rainbows. There was work involved, hard work. To hear Andy tell it: “When Cheryl and I went into this, we said that we were going to treat these kids just like they’re our own. There’s no special rules, there’s no special favours. They’re the same as any other child in our family. And with that comes the laughter, the chores, some tears, some arguments.”

But no amount of difficulties could change the fact that their lives were forever changed thanks to these young women: “They enriched our lives greatly. They’re somebody more to love. We’ve gotten emotionally attached to these kids. You don’t just bring them into your house and send them off after 10 months. They become a part of your family. And any time your family grows, you can only get better.”

Hosting an exchange student opens up a world of possibilities, experiences and bonds, not just for the students, but for the receiving host families, as well. Sonja’s musicality and eagerness to learn, Verena’s uncompromising personality, Gaby’s struggles and eventual conquering of the English language, Lita’s great ambitions and philosophical nature, they all brought something new and beautiful to the Vogt household. What will you bring into yours when you open your doors and add a new member to your family?

Att vara värdfamilj för en internationell utbyteselev kan förändra ditt liv

När telefonen ringde och alla såg att det var Gaby från Ecuador, spred sig ett leende över deras ansikten. De samlades kring telefonen och började småprata som om de träffades varje dag. Gaby, Lita, Sonja och Verena är fyra tjejer från fyra olika länder och som träffades första gången för bara några dagar sedan. Men de hade starka band ihop från att ha läst ett utbytesår på high school i Prince George, British Columbia, och de hade alla bott hos familjen Vogt vid olika tillfällen.

Andy och Cheryl Vogt kallas fortfarande för “Mom and Dad” av de fyra eleverna, och sedan paret för första gången för 10 år sedan bestämde sig för att bli värdföräldrar åt en utbyteselev har livet inte blivit detsamma. Vi fick möjligheten att tillbringa en dag med dem i Oslo, där alla träffades för första gången (nåväl, nästan). Andy och Cheryl hade rest hela vägen från Kanada med sin son Ben. Verena från Österrike hade rest från sin nuvarande hemstad Berlin. Sonja kom dit från sitt hemland Finland, och Lita var ortens värd och reseledare för dem alla! Tyvärr kunde Gaby inte komma, men det var påtagligt hur nära hon var med i deras hjärtan (såväl som i telefon).

När vi såg dem umgås och minnas tiden ihop, blev några saker snabbt uppenbara:

För det första så är familjen Vogt en speciell familj; vänliga, tillgivna och gränslöst generösa. De skämtar ofta och skrattar ännu mer. Andy är den som mest av dem gillar att retas, men bara så länge det får folk att le.

För det andra så är det verkligen unika band de har knutit till alla de fyra tjejerna. De här relationerna består av tillit, historia och mening – med allt från interna skämt till kära minnen.

Slutligen så skulle deras liv inte vara vad det är idag utan alla dessa erfarenheter. Vi fick höra berättelser om Sonja som utvecklades från att ha varit blyg till att växa i självförtroende, om Gabys stora framsteg i engelska och om familjen Vogt som rest jorden runt för att besöka varje elev (de har varit i Norge, Ecuador och till och med på Sonjas bröllop i Finland!).

Familjen Vogt började sin resa som värdfamilj med en tydlig avsikt att ge. De ville ge unga elever nånstans att bo under ett år, ge dem en stabilitet under deras utbytesår och ge dem en verklig unik erfarenhet. I utbyte fick de så mycket mer än vad de hade väntat sig. De fick uppleva ett multikulturellt utbyte i sitt eget hem, se sina egna barn vidga sina vyer och bli klokare och tryggare i sig själva. Men viktigast av allt så fick de, med sina egna ord, fyra nya döttrar.

Det var såklart inte bara en dans på rosor, det krävde också hårt arbete. Andy berättar: ”När jag och Cheryl tog oss an detta, sa vi att vi skulle behandla de här barnen precis som om de vore våra egna. Det finns inga specialregler, inga särskilda förmåner för någon. De är precis som de andra barnen i vår familj. Med det följer skratt, sysslor, lite tårar och några gnabb.”

Men trots en del svårigheter kunde inget ändra på det faktum att deras liv hade ändrats för alltid tack vare de här unga kvinnorna. ”De berikade våra liv något oerhört. De är några fler att älska. Vi har blivit så enormt fästa vid de här barnen. Man öppnar inte sitt hem för någon för att bara skicka hem dem efter 10 månader – de blir en del av din familj. Och när din familj växer, kan det bara bli till det bättre.”

Att vara värdföräldrar för en utbyteselev öppnar upp en värld av möjligheter, erfarenheter och gemenskap och inte bara för eleverna utan även för värdfamiljerna. Sonjas musikbegåvning och entusiasm att lära sig, Verenas orubbliga karaktär, Gaby som kämpade med engelskan och till slut besegrade den, Litas höga ambitioner och filosofiska personlighet – alla förde de med sig något nytt och vackert till familjen Vogts hem. Vad kommer du tillföra ditt, när du öppnar dörren för en ny familjemedlem?