Högre utbildning på college och universitet
STS Education turns 65 - We have empowered young people since 1958!
Psykologi

Psykologi

Är du nyfiken på människors tankar, känslor och beteenden och hur vi alla samspelar med varandra? Kurser inom psykologi och beteendevetenskap behandlar frågeställningar som rör mänskligt beteende, både på individ- och samhällsnivå.

Att studera psykologi utomlands är ett intressant val eftersom det internationella perspektivet ger dig en extra dimension till din utbildning. Inom en psykologutbildning ingår ofta studier inom sociologi, vilket fokuserar på människors sociala identitet och handlingar i ett större perspektiv i samhället.

Du kan även studera antropologi, som ofta beskrivs som läran om själva människosläktet. Antropologistudier ger dig en inblick i hur människan genom åren utvecklat sina egenskaper, ofta ur ett socialt och kulturellt perspektiv.