Högre utbildning på college och universitet
Empowering young people since 1958
Journalistik och PR

Journalistik och PR

Många lockas av den växande mediebranschen och med det stora intresset för området blir arbetsmarknaden tuff. Vässa ditt CV med en journalistutbildning eller en PR-utbildning utomlands.

Journalistik, kommunikation och PR tillhör den ständigt växande mediebranschen. Studenter som är intresserade av dessa ämnesområden är ofta nyfikna på omvärlden och då passar det utmärkt att studera utomlands. En riktigt duktig journalist har förmågan att sätta sig in i alla tänkbara situationer och kan möta människor från olika kulturer – sådant du utvecklar när du studerar utomlands. Under en journalistutbildning övar du dig att kritiskt granska information och du utvecklar även din förmåga att hitta intressanta berättelser i de mest vardagliga situationer.

Begreppet PR, public relations, ska inte förväxlas med reklam. Public relations handlar ofta om att marknadsföra ett företag och hela dess verksamhet, till skillnad från reklam som för det mesta marknadsför specifika varor eller tjänster. Efter en PR-utbildning blir du ofta anlitad som konsult för att hjälpa ett företag att nå ut med dess budskap. Omvärlden ska känna till företagets mål, visioner och värderingar. PR-konsulter arbetar både förebyggande, med att ta fram kommunikationsplaner, och när ett företag råkar ut för en kris är det ofta dig VD:n kommer ringa för stöd och råd att hantera situationen.

Omdömen