Högre utbildning på college och universitet
Discover You - in a new language
Kommunikation

Kommunikation

Kommunikation finns överallt i samhället. I och med att avstånden i världen minskar blir det allt viktigare att utveckla förståelse för hur man kommunicerar över gränser och mellan olika kulturer.

En utbildning inom kommunikation kan leda till jobb inom många olika branscher, och dina kunskaper kommer vara efterfrågade både nationellt och internationellt. Olika inriktningar som erbjuds är till exempel journalistutbildning, masskommunikation eller PR utbildning. De flesta företag har i dag personal som arbetar med kommunikation och information både internt och externt. Exempel på roller är Marknadskommunikatör, Informatör eller Marknadskoordinator. Ämnesområdet kommunikation är brett och du kan lätt specialisera dig.