Högre utbildning på college och universitet
Discover You - in a new language
Hotell, turism och event

Hotell, turism och event

En utbildning inom hotell, turism eller event öppnar för att ha hela världen som arbetsplats. Det ingår ofta praktik i dessa utbildningar, för att du som student ska få en nära inblick i branschen. Många studenter tar chansen att knyta kontakter på sina praktikplatser och i många fall kan det leda till att de får jobb.

Inom dessa ämnesområden ligger stort fokus på att fördjupa din förståelse för god service och lyckad affärsverksamhet. Du utvecklar även din ledarskapsförmåga och efter avslutade studier har du skaffat dig en businessutbildning med spetskompetens inom just hotell, turism eller event.

Omdömen