Högre utbildning på college och universitet

Stipendier

Du som ska studera utomlands har möjlighet att söka stipendier för utlandsstudier. Nedan har vi samlat tips och information till dig, för att du lättare ska kunna komma igång. Läs även mer om stipendier från stiftelsen STS Study Abroad.

Vad är stipendier?

Ett stipendium är ett ekonomiskt bidrag som delas ut till personer eller organisationer för att stödja och främja olika ändamål. Många gånger delas de ut av stiftelser men kan egentligen delas ut av vem som helst. Det finns privatpersoner, företag och organisationer som donerar pengar för att främja forskning och utbildning men också för att hjälpa studenter.

De som skänker pengar vill ofta att pengarna ska förvaltas separat och för ett bestämt ändamål. På detta sätt uppkommer fonder och stiftelser. Fonderna och stiftelserna förvaltar de skänkta pengarna och vanligtvis är det räntan på kapitalet som används för att årligen kunna ge stipendier. Stipendierna är skattefria om de riktar sig till en bred krets av människor och där det inte krävs en motprestation, motsvarande en lön på ett företag. Generellt sätt slipper den som mottagit ett stipendium skatta så länge det handlar om bidrag till studier.

Stipendier på olika nivåer

Hur mycket pengar du får varierar från stipendium till stipendium och vilket ändamål du söker för. Det finns stipendier på allt ifrån några hundralappar till miljontals kronor. De största beloppen gäller dock främst forskningsprojekt. För högskolestudier ligger stipendierna oftast på mellan 1 000 och 15 000 kronor.

Stipendier för utlandsstudier och på högre nivå efter grundexamen ligger betydligt högre.

Många fonder ställer specifika krav på de sökande. Det är exempelvis vanligt att en viss kommun eller skola har egna stipendier som man bara kan söka om man är född eller uppvuxen i området. Fråga någon på din skola eller i din kommun vilka stipendier du kan söka och om de gäller för utlandsstudier.

STS Study Abroad:s stiftelse delar ut stipendier

Varje år delar vår stiftelse ut ett par stipendium på 5000 kronor som går till våra studenter. I din stipendieansökan till STS vill vi att du skriver en motivering på cirka 3 000 tecken (inklusive blanksteg) om varför just du ska få stipendiet. Vi vill att du skriver din motivering på engelska.

Du som vill söka stipendium från vår stiftelse till kursstart hösten 2019 behöver ansöka till en STS-utbildning senast den 30 april 2019. Skicka din ansökan per post eller mail. Skriv “stipendieansökan” i ämnesraden om du skickar in din ansökan via mail, eller märk kuvertet “stipendieansökan” om du skickar in den per post.

Stipendier på enskilda skolor

Vissa av de college och universitet vi samarbetar med erbjuder stipendier till våra studenter.

 • Berkeley College New York, USA
  Du som tar en akademisk examen på Berkeley College och uppfyller skolans krav får stipendium på upp till 25 % av undervisningsavgiften.
 • Fisher College, Boston, USA
  Du som tar en akademisk examen på Fisher College och uppfyller skolans krav kan söka stipendium för en del av undervisningsavgiften. Är du bra i någon idrott? På Fisher finns även generösa idrottsstipendier som du kan söka.
 • Keiser University, West Palm Beach, USA
  Som STS-student på Keiser University är du garanterad ett stipendium. Har du ett GPA (snittvärde av betyg) mellan 2.5 och 2,99 får du 2000 USD per termin eller 4000 USD per år. Är ditt GPA minst 3.0 är stipendiet 3750 USD per termin eller 4000 USD per år. Är du bra i någon idrott? Keiser delar även ut generösa idrottsstipendier.
 • Hawaii Pacific University (HPU), Honolulu, USA
  Du som ansöker för att ta en akademisk examen på HPU kan söka stipendier som skolan delar ut. Beloppen kan vara från 4 000–12 000 USD per år, beroende på ditt GPA. Läs mer om GPA

Tips och information kring stipendier för utlandsstudier

Böckerna som nämns finns som referensexempel på alla större bibliotek i Sverige. Det går också att beställa dem från respektive förlag.

 • Alla dessa fonder och stiftelser
  Författare: Lennart Frii.
  Förlag: Lehmans Boken beskriver drygt 5 000 fonder, vilka stipendier som delas ut och vem som kan söka.
 • Kulturfonder i Sverige
  Författare: Lehsman-Odelberg.
  Förlag: NordstedtsBoken beskriver vilka stipendier som kan sökas för utbildning och arbete inom kulturområdet, däribland språkstudier. Stipendierna för utbildning är främst för studier på universitetsnivå.
 • Stipendiehandboken
  Denna bok är utgiven av Stipendieförlaget, vilket är ett dotterbolag till Stipendiekonsulten. I Stipendiehandboken finns ett sökregister och informationen delas upp ämnesvis samt länsvis. Över 2 000 fonder och stipendier finns publicerade här.
 • International Student Offices
  På universitet och högskolor runt om i landet finns ofta kontor som kan ge råd och tips inför utlandsstudier och stipendieansökningar. Här brukar det finnas bra referensbibliotek.
 • Svenska institutet
  Svenska institutet är en statlig myndighet som bland annat delar ut stipendier för studier och forskning utomlands. Besök deras hemsida för mer information: www.si.se.
 • Församlingar
  Din pastorsexpedition kan ge mer information.
 • Ambassaden
  Ambassaderna har ibland en avdelning som har information om stipendier. Kontakta ambassaden för landet du vill åka till.

Läs mer om stipendier:

Stipendier.se

Stipendier.se – specifikt för USA

Länsstyrelsernas stiftelsedatabas

Studera.nu

Studentum.se

Globalgrant