Högre utbildning på college och universitet
Discover You - in a new language

CSN – ansök om studiemedel

Du som ska studera utomlands med STS kan söka statliga studiemedel från CSN, vilket är en fantastisk möjlighet. Här hjälper vi dig att förstå hur det fungerar och vägleder dig genom din studiemedelsansökan. Och vi lovar, det är inte så krångligt som man kanske kan tro!

De allra flesta av våra studenter väljer att finansiera sina studier med lån och bidrag från CSN. Vi hjälper dig med din ansökan, men det är även bra om du själv förstår hur det fungerar. Här får du en överblick över hur det går till:

  • Först när du har fått ditt officiella antagningsbesked från skolan kan du söka studiemedel från CSN. Du loggar smidigast in på CSN med ditt bankID.
  • Från oss får du även en CSN­-guide som förklarar hur du fyller i din ansökan. Du bestämmer själv vilka lån och bidrag du vill söka från CSN (se nedan).
  • När du bestämt vilka lån och bidrag du vill söka gör du din ansökan online, med hjälp av CSN­-guiden.
  • För att CSN ska göra utbetalningar till dig måste du lämna en studieförsäkran på deras hemsida innan du börjar dina studier.

CSN delar upp utbetalningen av det totala studiemedlet så här:

Bidrag Bidraget är baserat på antal veckor du ska studera. Beloppet per vecka är samma oavsett vilket land du ska studera i. Utbetalningarna görs vanligtvis en gång i månaden.
Lån Lånet är baserat på antal veckor du ska studera. Beloppet per vecka är samma oavsett vilket land du ska studera i. Utbetalningarna görs vanligtvis en gång i månaden.
Merkostnadslån för utlandsstudier Merkostnadslånet för utlandsstudier är baserat på antal veckor du ska studera. Beloppet per vecka är samma oavsett vilket land du ska studera i. Utbetalningarna görs vanligtvis en gång i månaden.
Merkostnadslån för undervisningskostnader

Merkostnadslånet för utlandsstudier är baserat på antal veckor du ska studera. För studier på eftergymnasial nivå kommer du som mest att kunna låna 2 976 kronor per vecka för undervisningsavgift, dock maximalt 357 120 kronor totalt.
Exempel: Om du ska studera på en eftergymnasial utbildning under 20 veckor innebär det att du under den perioden som mest kan låna 58 240 kronor. Du kan inte låna mer än vad din undervisningsavgift är.

Merkostnadslån för flyg och försäkring Du kan ansöka om lån för försäkring samt för en flygresa tur-­och-­retur mellan Sverige och ditt studieland per kalenderhalvår. Utbetalningen görs vanligtvis tre veckor innan terminsstart.

Räkneexempel* för månadsutbetalningarna

Studiebidrag per vecka 809 kr
Studielån per vecka 1 860 kr
Merkostnadslån för utlandsstudier per vecka 581 kr
Totalt per vecka 3 250 kr

Totalt per månad (4 veckor x 3 179 kr)
13 000 kr

För mer information och räkneexempel, se CSN:s hemsida.

*Räkneexempel och belopp är baserade på information från CSN från 2018-01-01. Se CSN:s hemsida för dagsaktuella belopp och kontakta oss gärna om något verkar vara fel.

Mer information

Vi rekommenderar dig att söka studiemedel i god tid, men tänk på att det inte kan beviljas förrän CSN har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked från skolan. Detta skickar vi till dig, tillsammans med instruktioner om hur du fyller i CSN-ansökan online. Se till att du läser på noga om vilka regler som gäller. Läs mer på CSN:s hemsida eller kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring studiemedel. Under varje enskild utbildning hittar du räkneexempel på hur mycket du kan låna för just den utbildningen.