Högre utbildning på college och universitet
Empowering young people since 1958

  Utbildningssystem

  Du som ska studera utomlands kommer säkert stöta på ord som du inte känner igen från det svenska utbildningssystemet. För att göra det lättare för dig inför din ansökan hittar du här en översikt över vanliga begrepp som används inom utbildningsvärlden.

  Community/City College vs. College och Universitet

  I USA finns två olika typer av högskolor. Community college eller city college är den ena. Detta är tvååriga skolor med studier på undergraduate-nivå, en något lägre utbildningsnivå. Ett community/city college har som uppgift att finnas till för alla och erbjuder akademiska studier och även mer yrkesförberedande studier.

  Många lärare som undervisar på den här typen av skolor har en fot i arbetslivet och en i skolans värld, för att på bästa sätt kunna ge tillbaka kunskap till samhället. Här kan du som mest studera en tvåårig associate’s degree.

  Den andra typen av högskola i USA kallas för college eller universitet där du studerar fyraåriga utbildningar (eller mer om du fortsätter mot mer avancerade studier) där du har möjlighet att ta en bachelor’s degree. Läs mer om olika examensmöjligheter nedan.

  Credits/Units/Points

  Alla eftergymnasiala studier består av ett poängsystem. Varje kurs du studerar ger dig ett visst antal poäng, beroende på arbetsbörda och svårighetsgrad. I Sverige heter detta helt enkelt poäng, som sätts efter det så kallade ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

  I USA kallas poäng vanligtvis för credits eller units, och en del skolor använder termen points. För att studera heltid i USA ska du som internationell student studera minst 12 credits per termin, vilket vanligen motsvarar fyra kurser som alla är värda 3 credits.

  I Australien kallas poäng vanligtvis för units. För att studera heltid i Australien ska du som internationell student vanligen studera minst 48 units per termin. En kurs motsvarar oftast 12 units och som heltidsstuderande läser du fyra kurser per termin.

  I Nya Zeeland kallas poäng vanligtvis för points. För att studera heltid i Nya Zeeland ska du som internationell student studera minst 60 points per termin. Kurserna kallas ofta för "papers", en kurs är vanligtvis värd 15 points och som heltidsstuderande läser du därmed fyra papers per termin.

  ECTS-poäng

  ECTS står för European Credit Transfer System och är ett poängsystem som används av många länder i Europa. Varje kurs du studerar ger dig ett visst antal ECTS-poäng, beroende på arbetsbörda och svårighetsgrad på kursen. Systemet bygger på att ett läsår omfattar 60 ECTS-poäng i samtliga länder, oavsett hur långt läsåret är. De svenska universitets- och högskolepoängen följer numera detta system.

  Major/Minor/General Education/Electives

  När du studerar på eftergymnasial nivå väljer du att specialisera dig inom ett särskilt område. Ditt huvudämne (där du tar flest poäng) kallas för Major och det näst största ämnet kallas för Minor. General Education, som är tänkt att bredda studentens kunskap och utbildning, består av kurser inom ämnesområden som konstvetenskap, matematik, engelska och samhällsvetenskap. Electives är tillvalskurser som varierar från student till student, beroende på intresse.

  Undergraduate studies

  Universitetsstudier som leder till en associate’s degree eller en bachelor’s degree.

  Associate’s Degree

  En associate’s degree är en högskoleexemen som du normalt sett uppnår efter två års studier, främst i USA men även till viss del i Australien. Det kan till exempel vara en Associate of Arts eller en Associate of Science. Denna examen saknar motsvarighet i Sverige. Du kan ta en associate’s degree på ett community/city college, eller på ett college eller universitet. Många studenter i USA väljer att ta sin associate’s degree på ett community/city college och sedan göra en så kallad transfer, det vill säga överföra sina studiepoäng, till ett fyraårigt college eller universitet och där läsa ytterligare två år för att ta en bachelor’s degree.

  Bachelor’s Degree

  En bachelor’s degree motsvarar vanligen en svensk kandidatexamen. I USA studerar man normalt sett fyra år för att uppnå en bachelor’s degree, medan en svensk kandidatexamen vanligen nås efter tre års universitetsstudier. En bachelor’s degree kan du ta på ett college eller ett universitet (se ovan om möjligheten att läsa de första två åren på ett community/city college). Under din bachelor kan du specialisera dig inom ett studieområde, och till exempel uppnå en Bachelor of Business Administration eller en Bachelor of Science.

  I Australien studerar man normalt sett tre år för att uppnå en bachelor’s degree. Redan under din bachelor kan du specialisera dig inom ett studieområde, och till exempel uppnå en Bachelor of Business eller en Bachelor of Communication.

  I Europa studerar man normalt sett tre år för att uppnå en bachelor’s degree. Redan under din bachelor kan du specialisera dig inom ett studieområde, och till exempel uppnå en Bachelor of Business Management eller en Bachelor of Graphic Design.

  Graduate/postgraduate studies

  När du har tagit en kandidatexamen, eller motsvarande, kan du välja att studera kurser på en graduate- eller postgraduatenivå. Detta är högre utbildningar som kan leda till en master’s degree.

  Master’s Degree

  En master’s degree motsvarar en svensk magister- eller masterexamen, och förutsätter att du har tagit en fullständig bachelor’s degree. För det mesta tar det ett och ett halvt till två år att uppnå en master’s degree. Detta varierar mellan olika skolor och olika utbildningar.