Högre utbildning på college och universitet
STS Education turns 65 - We have empowered young people since 1958!

  Räkna ut ditt snittbetyg

  Många college och universitet accepterar endast studenter som uppnått ett särskilt GPA. När du studerar utomlands med STS gäller det främst skolor i USA och Europa.

  GPA är en förkortning på Grade Point Average. Detta är ett medelvärde av dina betyg. Hur högt eller lågt ditt GPA ska vara för att bli antagen är upp till varje college eller universitet att bestämma. Du kan enkelt räkna ut ditt GPA med dina svenska betyg genom att använda informationen nedan.

  Svenskt betyg (före 2011) Amerikanskt betyg Poängvärde
  MVG A 4
  VG B 3
  G C 2
  D 1
  IG F 0
  Svenskt betyg (efter 2011) Amerikanskt betyg Poängvärde
  A (MVG) A 4
  B B 3,5
  C (VG) C 3
  D 2,5
  E (G) 2
  F F 0

  För att kunna räkna ut ditt GPA måste du först och främst räkna ut ditt slutbetygs totala poängvärde. Varje ämnesbetyg motsvarar ett poängvärde. Betyg A motsvarar 4 poäng, betyg B motsvarar 3,5 poäng och så vidare (se tabellen ovan). Du behöver multiplicera varje ämnesbetygs poängvärde med kursens gymnasiepoäng/omfattning (det vill säga 50 eller 100).

  Därefter lägger du ihop alla poäng, för alla kurser, så att du får ett så kallat totalt poängvärde. Det totala poängvärdet delar du sedan med dina totala gymnasiepoäng (ett slutbetyg omfattar vanligtvis minst 2 500 gymnasiepoäng).

  Exempel

  Om du har läst en kurs på 100 poäng och får betyg A har betyget poängvärde 4. Du multiplicerar då 4 med 100 (100 = kursens gymnasiepoäng/omfattning). Om du har läst en kurs på 50 poäng och får betyg E i kursen motsvarar det poängvärde 2, som du sedan multiplicerar med 50 (50 = kursens gymnasiepoäng/omfattning).

  Räkneexempel (betygsskala före 2011)

  5 G (5×2) = 10, 10 VG (10×3) = 30, 15 MVG (15×4) = 60

  Betyg B i tre ämnen där alla kurser var och en motsvarar 100 gymnasiepoäng:

  Räkneexempel (ny betygsskala)

  Betyg B i tre ämnen där alla kurser var och en motsvarar 100 gymnasiepoäng:
  3 x 3,5 x 100 = 1 050

  Betyg C i sex ämnen där alla kurser var och en motsvarar 100 gymnasiepoäng:
  6 x 3 x 100 = 1 800

  Betyg D i sex ämnen, där fyra av kurserna var och en motsvarar 100 gymnasiepoäng och två av kurserna var och en motsvarar 50 gymnasiepoäng:
  4 x 2,5 x 100 = 1 000
  2 × 2,5 x 50 = 250

  Vilket innebär 1 000 + 250 = 1 250

  Betyg E i ett ämne där kursen motsvarar 100 gymnasiepoäng:
  1 x 2 x 100 = 200

  Betyg F i ett ämne där kursen motsvarar 100 gymnasiepoäng:
  1 x 0 x 100 = 0

  Totalt poängvärde: 4 300

  Räkna ihop ditt totala poängvärde (här 4 300) och dela sedan summan med ditt betygs totala gymnasiepoäng/omfattning. I detta räkneexempel 1 650 poäng:
  4 300 / 1 650 = 2,6

  Ditt GPA är då 2,6

  Obs!

  Vissa skolor vill även se ett resultat från ett internationellt erkänt språktest som till exempel TOEFL eller IELTS. Detta kan även gälla om dina engelskabetyg är äldre än fem år.