Högre utbildning på college och universitet

Bachelor's Degree

Vill du ta en akademisk examen utomlands? Världen är full av intressanta möjligheter. Vi hjälper dig att hitta rätt bland hundratals ämnesområden och att uppnå en bachelor’s degree.

En bachelor’s degree motsvarar för det mesta en svensk kandidatexamen. I Australien, Nya Zeeland och de flesta länder i Europa består den vanligtvis av tre års studier, medan den för det mesta omfattar fyra års studier i USA.

En bachelor’s degree består generellt av ett huvudområde. Detta kallas för en major och inom detta område läser du de flesta av dina kurser. I din examen har du oftast också en så kallad minor, vilket är det näst största ämnet. En bachelor består även av så kallade electives. Detta är tillvalskurser som du kan välja för att få ihop tillräckligt många poäng till din examen.

Spetsa dina utlandsstudier med en examen, vi hjälper dig med allt praktiskt och ordnar också med boende under din första termin.