Högre utbildning på college och universitet

Hur hälsar vi världen över?

Tue May 05 2015

Det är din första dag i skolan och du ser jättemycket fram emot att få träffa nya intressanta människor. Du börjar presentera dig för några av dina klasskamrater och märker snabbt att det finns mer än ett sätt att hälsa på…

Idag finns det 253 länder enligt Travel Forum och över 5 000 språk talas världen över. En exakt siffra på hur många språk som används i dag är svår att ge, eftersom det beror på var man väljer att dra gränsen mellan vad som är ett eget språk och vad som är dialekt. Vårt kroppsspråk när vi hälsar på en ny person, vän eller familjemedlem skiljer sig också väldigt mycket beroende på vilket land man befinner sig i. En del hälsningsbeteenden kan kännas mer naturliga än andra beroende på hur man själv brukar hälsa.

1 eller 4 kindpussar?
I Mellanöstern, Sydamerika och Sydeuropa är en puss på kinden ett mycket vanligt sätt att hälsa på. Hur många gånger man pussas är väldigt varierande i de olika länderna och det kan även skilja sig inom länderna. Beroende på vilken region man befinner sig i, i exempelvis Frankrike, kan antalet pussar variera – allt från en till fyra stycken. Tre pussar är standarden i Schweiz, Frankrike och Belgien. Och i Spanien, Portugal och England håller man sig till två pussar.

Handslag
Ser du någon som hälsar med ett handslag, så befinner du dig troligtvis i norra Europa, USA eller Australien. Där anses det vara det artigaste sättet att hälsa på. Enligt Sky News har brittiska forskare hittat en koppling mellan ett bestämt och stadigt handslag och ett långt liv, så ta i lite extra nästa gång du hälsar med ett handslag.

Ingen kroppskontakt
I delar av Asien, främst i Japan och Taiwan är det inte så vanligt med kroppskontakt när man hälsar på någon. Där är bugning det mest förekommande hälsningsbeteendet, med betydelsen att man ska ”förminska sig själv”.

Nu är det bara att packa väskan och förbereda dig för att hälsa på människor från världens alla hörn. Vad väntar du på? Världen väntar på dig!