Högre utbildning på college och universitet

När ska jag betala mina fakturor för utlandsstudier med STS?

Din första delbetalning om SEK 5 000 sker alltid senast 10 dagar efter att du erhållit STS antagningsbesked. För resterande del av kursavgiften kan du välja mellan två alternativ som finns beskrivna i våra kursvillkor. Alla STS utbildningar är CSN-berättigande och betalningsalternativ två är anpassat efter CSN:s utbetalningar av studiemedel.

Läs mer: STS Study Abroad kursvillkor