Högre utbildning på college och universitet

När kan jag påbörja mina studier?

De flesta av våra skolor erbjuder 2 skolstarter per år, en under hösten och en under våren. Nedan månader gäller på ett ungefär för de olika länderna.

Höstterminen

USA och Europa augusti/september – november/december

Australien och Nya Zeeland juli – november/december

Vårterminen

USA och Europa januari – april/maj

Australien och Nya Zeeland januari/februari – maj/juni