Högre utbildning på college och universitet

Kan jag tillgodoräkna mig mina utlandsstudier hemma i Sverige?

Högskoleverket granskar utländska utbildningar och du har ofta goda möjligheter att föra över poängen från dina utlandsstudier till en svensk utbildning, med undantag för utbildningar som kräver legitimation från Socialstyrelsen. Många STS-studenter har fått tillgodoräkna sig allt från enstaka kurser till ett helt läsår. Det är dock alltid det mottagande lärosätet, oavsett land, som gör den slutgiltiga bedömningen om vilken/vilka kurser du kan tillgodoräkna dig.