Högre utbildning på college och universitet

Kan jag arbeta under min studietid utomlands?

Olika länder har olika lagar beträffande arbetstillstånd för internationella studenter.

USA
I USA behöver du generellt arbetstillstånd, vilket är svårt att få. Ibland kan du dock få arbeta på ditt campus under ditt första läsår, utan arbetstillstånd. Arbetet får inte överskrida 19,5 timmar per vecka.

Australien
I Australien inkluderar ditt studentvisum ett arbetstillstånd. Det innebär att du kan arbeta 20 timmar per vecka vid sidan av dina studier och heltid under loven.

Nya Zeeland
I Nya Zeeland har du som student vanligtvis möjlighet att arbeta 20 timmar per vecka vid sidan av dina studier och heltid under loven.

Europa
I Italien och Storbritannien finns inga regler för hur mycket du får jobba. Däremot brukar skolorna rekommendera att du fokuserar på dina studier under första terminen och att du tar ett eventuellt extrajobb först termin två.