Högre utbildning på college och universitet

Jag har skickat in min ansökan – när får jag besked från STS?

Vi handlägger din ansökan när vi tagit emot din ansökningsavgift som du betalar in till oss efter genomförd avstämning med en av våra studievägledare. Vi håller kontakten och hjälper dig med eventuella frågor på vägen. När du har blivit antagen till utbildningen skickar vi ett preliminärt antagningsbesked, med viktig information och detaljer om den utbildning/skola du sökt till. Ditt officiella antagningsbesked från skolan i fråga erhåller du efter ca 2-4 månader beroende på var och vad du ska studera och hur snabbt du skickar in alla handlingar vi bett om.

Läs mer: Så här ansöker du