Högre utbildning på college och universitet

Hur mycket sparpengar behöver jag ha?

Sparpengar skiljer sig jättemycket från destination, skola, land, hur du konsumerar samt längd på dina studier. För ett läsår brukar vi rekomendera mellan 40 000 – 70 000 SEK egna sparpengar utöver CSN. Men det beror ju helt på omständigheterna.