Högre utbildning på college och universitet

Behöver jag en försäkring när jag studerar utomlands?

Ja, alla skolor som STS samarbetar med kräver att studenterna har en godkänd och fullgod försäkring. När du studerar utomlands måste du ha fullgott försäkringsskydd under hela din utlandsvistelse.

Notera att din hemförsäkring endast gäller under dina första 45 dagar utomlands. Den gäller vanligtvis inte för studier utan för resor som är förknippade med semester och ledighet. Du behöver komplettera den med en fullgod försäkring som täcker hela studieperioden.

Mer information om försäkringar: Kontakta STS