Högre utbildning på college och universitet

Här hittar du svar på några vanliga frågor om utlandsstudier med STS Study Abroad. Om du inte hittar svaren på dina frågor här är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna.

 • Vad är det för intervju jag ska göra med STS?

  När du har skickat in en ansökan till oss så bokar vi in en tid för intervju. Intervjun kan du betrakta mer som en avstämning där vi pratar igenom din ansökan, ser till att du har informationen om skolan och utbildningen. Vi berättar om hur det funkar med visum, CSN och ekonomi. Vi ser även över dina betyg och säkerställer att du är behörig för utbildningen du har ansökt till. Intervjun är absolut inget du behöver vara nervös över. Den brukar ta ca 10 – 15 minuter.

 • Hur mycket sparpengar behöver jag ha?

  Sparpengar skiljer sig jättemycket från destination, skola, land, hur du konsumerar samt längd på dina studier. För ett läsår brukar vi rekomendera mellan 40 000 – 70 000 SEK egna sparpengar utöver CSN. Men det beror ju helt på omständigheterna.

 • Jag är intresserad av ett specifikt ämnesområde, vart kan jag studera detta?

  Om man inte har stenkoll på vårt utbud är det en ganska svår fråga att svara på. Men nedan kan du se de populäraste ämnesområdena samt vilket land vi erbjuder dessa i:

  • Business/marknadsföring/ekonomi – USA, Australien, Nya Zeeland och England
  • Design/reklam/journalistik/foto – USA, Australien, Nya Zeeland och Italien
  • Fashion (business/design/merchandising) – USA, Italien och England
  • Fitness/träning/hälsa – Australien, Nya Zeeland och USA
  • Musik/teater – USA och Australien
  • Turism/event/hotell – Australien, Nya Zeeland och USA

  Läs mer: Våra utbildningar 

 • Kan jag tillgodoräkna mig mina utlandsstudier hemma i Sverige?

  Högskoleverket granskar utländska utbildningar och du har ofta goda möjligheter att föra över poängen från dina utlandsstudier till en svensk utbildning, med undantag för utbildningar som kräver legitimation från Socialstyrelsen. Många STS-studenter har fått tillgodoräkna sig allt från enstaka kurser till ett helt läsår. Det är dock alltid det mottagande lärosätet, oavsett land, som gör den slutgiltiga bedömningen om vilken/vilka kurser du kan tillgodoräkna dig.

 • Kan jag arbeta under min studietid utomlands?

  Olika länder har olika lagar beträffande arbetstillstånd för internationella studenter.

  USA
  I USA behöver du generellt arbetstillstånd, vilket är svårt att få. Ibland kan du dock få arbeta på ditt campus under ditt första läsår, utan arbetstillstånd. Arbetet får inte överskrida 19,5 timmar per vecka.

  Australien
  I Australien inkluderar ditt studentvisum ett arbetstillstånd. Det innebär att du kan arbeta 20 timmar per vecka vid sidan av dina studier och heltid under loven.

  Nya Zeeland
  I Nya Zeeland har du som student vanligtvis möjlighet att arbeta 20 timmar per vecka vid sidan av dina studier och heltid under loven.

  Europa
  I Italien och Storbritannien finns inga regler för hur mycket du får jobba. Däremot brukar skolorna rekommendera att du fokuserar på dina studier under första terminen och att du tar ett eventuellt extrajobb först termin två.

 • När ska jag betala mina fakturor för utlandsstudier med STS?

  Din första delbetalning om SEK 5 000 sker alltid senast 10 dagar efter att du erhållit STS antagningsbesked. För resterande del av kursavgiften kan du välja mellan två alternativ som finns beskrivna i våra kursvillkor. Alla STS utbildningar är CSN-berättigande och betalningsalternativ två är anpassat efter CSN:s utbetalningar av studiemedel.

  Läs mer: STS Study Abroad kursvillkor

 • Behöver jag en försäkring när jag studerar utomlands?

  Ja, alla skolor som STS samarbetar med kräver att studenterna har en godkänd och fullgod försäkring. När du studerar utomlands måste du ha fullgott försäkringsskydd under hela din utlandsvistelse.

  Notera att din hemförsäkring endast gäller under dina första 45 dagar utomlands. Den gäller vanligtvis inte för studier utan för resor som är förknippade med semester och ledighet. Du behöver komplettera den med en fullgod försäkring som täcker hela studieperioden.

  Mer information om försäkringar: Kontakta STS

 • Hur länge kan man studera?

  Vi på STS är mycket flexibla gällande studietid och du kan för det mesta själv välja hur länge du vill studera utomlands - allt ifrån en full master degree till en termin. 

  De flesta STS-studenterna väljer att studera ett läsår, exakt antal veckor varierar något mellan olika skolor. På många skolor kan du även välja att vara borta en termin. Så här ser den generella studietiden ut för:

  • STS Select: 1 eller 2 terminer (plocka ihop dina egna kurser)
  • Certificate/Diplom: vanligtvis 1-2 terminer långa beroende på skola
  • Associates: 2 år (USA)
  • Bachelor: 3-4 år (vanligast med 4 år i USA)
  • Master: 1-2 år långa

  Läs här för att se vilka skolor som erbjuder de olika typerna av akademiska examen.

 • Hur gör jag för att få mina gymnasiebetyg översatta till engelska?

  För att söka till STS Study Abroads utlandsutbildningar behöver du ofta ha dina gymnasiebetyg översatta till engelska. Det enklaste sättet att få dina betyg översatta är att kontakta din gymnasieskola som utfärdat betygen. Detta kan du göra även om det var några år sedan du gick ut gymnasiet. Du kan även kontakta en auktoriserad översättare.

 • Vad är TOEFL och IELTS?

  TOEFL (Test of English as a Foreign Language) och IELTS (International English Language Testing System) är internationellt erkända språktest i engelska. En del skolor har något utav dessa test som antagningskrav. Vilket testresultat som krävs varierar från skola till skola.

  TOEFL-test ges i tre olika format, pappersbaserat (PBT), datorbaserat (CBT) och internetbaserat (IBT). Provet är utformat i USA och testar främst amerikansk engelska, med fokus på bland annat läsförståelse, hörförståelse och skriftlig kommunikation. Ett TOEFL-resultat är giltigt i två år.

  IELTS administreras av British Council, IDP: IELTS Australia och Cambridge English Language Assessment. Provet finns i två versioner, Academic och General Training, där det första rekommenderas till dig som vill studera på högre nivå i ett engelsktalande land och det senare passar den som vill arbeta eller bo i landet. Båda versionerna omfattar fyra huvudområden: läs- och hörförståelse, muntlig kommunikation och skriftliga kunskaper. Ett IELTS-resultat är giltigt i två år.

 • Vad är det för antagningskrav?

  Antagningskraven ser olika ut beroende på skola, men för de flesta STS-utbildningarna krävs:

  • Allmän behörighet för högskolestudier
  • ett C eller VG i minst en av engelska kurserna/stegen
  • GPA mellan 2,0 – 3,0 (endast USA och England)

  Vissa Universitet i Australien och USA kräver att gymnasiebetygen inte får vara för gamla, oftast inte äldre än 5 år. Bara aktuellt att berätta om man pratar med en äldre student.

  Eventuella avvikelser och/eller särskilda krav från de olika skolorna kan förekomma. Se under respektive skola och utbildning för mer detaljerad information.

  Vill du veta mer?
  Kontakta oss idag

 • Jag har skickat in min ansökan – när får jag besked från STS?

  Vi handlägger din ansökan när vi tagit emot din ansökningsavgift som du betalar in till oss efter genomförd avstämning med en av våra studievägledare. Vi håller kontakten och hjälper dig med eventuella frågor på vägen. När du har blivit antagen till utbildningen skickar vi ett preliminärt antagningsbesked, med viktig information och detaljer om den utbildning/skola du sökt till. Ditt officiella antagningsbesked från skolan i fråga erhåller du efter ca 2-4 månader beroende på var och vad du ska studera och hur snabbt du skickar in alla handlingar vi bett om.

  Läs mer: Så här ansöker du

 • När kan jag påbörja mina studier?

  De flesta av våra skolor erbjuder 2 skolstarter per år, en under hösten och en under våren. Nedan månader gäller på ett ungefär för de olika länderna.

  Höstterminen

  USA och Europa                                     augusti/september – november/december

  Australien och Nya Zeeland                 juli – november/december

  Vårterminen

  USA och Europa                                     januari – april/maj

  Australien och Nya Zeeland                 januari/februari – maj/juni

 • Hur långt innan kan/måste jag ansöka?

  STS behandlar ansökningar löpande under året. Du kan därför ansöka, samt få besked om du blivit antagen innan den officiella ansökningstiden har gått ut. 

  Vi sätter sista ansökningsdatum till oss tidigare än skolornas datum så att vi ska vara säkra på att du hinner med allting så som CSN, eventuellt visum osv. Men ju tidigare man är, desto bättre. Kurserna blir sanbbt fulla. Se nedan för ungefärliga sista ansökningsdatum:

  • För vårstart – mitten av oktober, med eventuell förlängning
  • För höststart – 31 mars, med eventuell förlängning

  För mer konkreta ansökningsdatum, läs mer om den skola och utbildning du vill ansöka till, samt se STS kursvillkor.

 • Vilka länder kan man studera i?

  Med STS kan du studera i USA. Australien, Nya Zeeland, Storbritannien och Italien.

 • Min kompis och jag vill åka tillsammans, kan vi bo ihop?

  Vi kan inte garantera något, men det brukar gå att ordna. 

  Kontakta oss så berättar vi mer!

 • Hur fungerar det med boende?

  Med STS Study Abroad Plus ingår boendet din första termin. Oftast är det studentboende i dubbelrum i delad lägenhet som ingår. Ibland kan det vara boende på skolans egna campus. I Australien är det vanligt att man får ett enkelrum. Vill man bo kvar sin andra termin så har man ofta möjlighet att förlänga med oss. 

   

 • Kan jag söka stipendier för utlandsstudier med STS?

  Ja, du har möjlighet att söka stipendium för utlandsstudier med STS. Vi har även samlat lite tips och råd för dig som är intresserad av att söka stipendier på länken nedan.

  Här kommer några snabba tips: 

  • Fråga om stipendieböcker på ditt lokala bibliotek
  • Kolla med din kommun om de delar ut stipendier
  • Tidigare skola om de erbjuder stipendier för vidarestudier utomlands

  Läs mer: Stipendier

 • Kan jag söka studiemedel från CSN?

  Absolut! Alla STS utbildningar och de skolor vi samarbetar med är godkända av CSN. Vi på STS guidar och hjälper dig genom hela processen. CSN bedömer varje studiemedelsansökan individuellt och totalbeloppet varierar beroende på land och skola.

  En enkel förklaring kring hur det fungerar med CSN är att du kommer att få 2 typer av utbetalningar som fördelas ut under studietiden. Man får en större klumpsumma inför varje termin (merkostnadslån för undervisningsavgift) och sedan månadsutbetalningar under de månaderna som man har skola (bidrag/merkostnadslån för utlandsstudier/studielån). Man kan även ta extra lån för flygbiljetter och försäkring. 

  Läs mer: CSN – Studiemedel

 • Jag är redo att ansöka – hur gör jag?

  STS gör processen enkel för dig – från det ögonblick du hittar din drömutbildning ända till din avresa. Ditt första steg är att ansöka direkt på vår hemsida:

  • När ansökan kommit in bokar vi in en tid för avstämning
  • Efter avstämningen skickar vi ut vår ansökningsavgift.
  • När ansökningsavgiften är betalad så skickar vi ut skolans ansökningshandlingar till dig tillsammans med en första delbetalning om 5 000 SEK
  • Du fyller i alla dokument och skickar in till oss
  • Vi ser över dokumentet och skickar sedan dessa till skolan
  • Skolan handlägger din ansökan, räkna med svar inom 1-4 veckor
  • Svar från skolan, dags att söka CSN 
  • Tid att söka visum (om det behövs för det land du ska till)
  • Försäkring och flygbiljett
  • Avresemöte (ca 1-2 månader innan avresa)
  • Mer information om boende
  • Dags för avresa

  Kontakta oss gärna om du vill ställa några frågor innan du ansöker.

  Läs mer: Så här ansöker du

 • Varför ska jag studera utomlands och vad får jag ut av det?

  Utlandsstudier skiljer dig från mängden. Det vässar ditt CV och ger dig värdefulla erfarenheter på ett mer personligt plan. Du kommer att stärka ditt självförtroende, träna upp din sociala kompetens, men även visa dina framtida arbetsgivare att du är en person som vill, vågar och har ambitioner. Dina språkkunskaper kommer dessutom att förbättras avsevärt, och den internationella omgivningen kommer att ge dig möjlighet att skapa ett världsomspännande kontaktnät som kan bli värdefullt i din framtida karriär. Inte att förglömma alla fantastiska äventyr och minnen utomlandsstudier ger!

  Läs mer: Våra studenters bloggar