För studenter 14–18 år

    När får jag reda på vilka som ska vara min värdfamilj?

    Detta beror på vilket land du ska till och när landet emottar din ansökan, men senast i september för höststart och i februari för vårstart. Ju snabbare du gör färdigt din ansökan till värdlandet, desto snabbare kommer värdlandet kunna påbörja processen att finna en passande värdfamilj till dig. Våra kollegor i de olika länderna lägger stor vikt vid att försöka matcha ihop dig med en så passande värdfamilj som möjligt för att ge dig bästa möjliga förutsättningar i ditt utbyte. Fråga oss gärna om de olika destinationerna så ger vi dig mer detaljerad information.