För studenter 14–18 år

    Behöver jag vara vaccinerad för att åka på ett utbytesår?

    De flesta av våra värdländer kräver att du är vaccinerad mot Covid19. Men även om det inte finns något krav rekommenderar vi starkt att du är fullt vaccinerad i god tid före din resa. Det kan också finnas andra vaccinationer som ditt värdland kräver för att du ska få komma in i landet, så det är viktigt att kolla upp detta i god tid innan din avresa.

    Tänk på att denna informationen kan komma att ändras om situationen med Covid-19 ändrar sig.