STS ingår strategiskt samarbete med Precis Digital

Mon Jul 10 2017

STS befinner sig i en expansionsfas och ingår ett strategiskt samarbete med byrån Precis Digital för att ytterligare specialisera sig inom datadriven marknadsföring.

STS har sedan 1958 levererat program för upplevelsebaserat lärande i form av bland annat Språkresor, äventyrs- och sportresor, High School- och Collegestudier. Hela STS affärsidé bygger på att skapa globala medborgare där resan, det främmande språket och det kulturella utbytet är en vital del i att skapa ett rikt liv fyllt av erfarenheter och upplevelser. STS har en stark tro på att dessa program leder till ökad förståelse och acceptans av olika kulturers olikheter, och önskar därför att så många som möjligt tar del av dessa upplevelser.

Precis Digital är en välrenommerad digital byrå som är specialiserade och experter inom datadriven marknadsföring. Hela Precis Digitals idé bygger på att marknadsföring i dagens online-samhälle bör ha en stark koppling till fakta och reella data.

Kombinationen att både erbjuda kompetens inom tech såväl som konsultativa marknadsföringskunskaper övertygar mig om att detta samarbete kommer bli framgångsrikt för vår framtida expansion, säger STS globala sälj- och marknadschef Niclas Lindeberg. Vår tidigare print-fokuserade bransch går just nu genom ett paradigmskifte där digital utbildning och upplevelse är i fokus och då behöver vi bygga vår kommunikation på fakta och hålla oss i framkant.

STS har precis lanserat en ny webplattform på sina 12 hemmamarknader och dessutom skapat en ny brand spirit plattform, i vilken en helt ny identitet för STS-gruppen tagits fram med hjälp av både interna medarbetare såsom externa byråer.

Johan Wolfbrandt, partner på Precis Digital säger att man är väldigt glada att ta sig an rollen som strategisk partner till STS vad gäller deras digitala närvaro globalt. STS har kommit en god bit på vägen men tillsammans kommer vi påskynda utvecklingen och tillsammans utveckla affären online.

Vi är i en mycket stark position att fortsätta vår expansion och utvecklingen av de program vi erbjuder på alla våra marknader. Att då få ingå detta samarbetet med Precis Digital för att bli än mer synliga online är riktigt spännande, säger Niclas Lindeberg.

STS – Start Your Journey