Empowering young people since 1958!

Information till skolor

Vill du inspirera dina studenter till att ta ett utbytesår eller en utbytestermin utomlands? Vi på STS har all information du kan behöva. Vi kommer gärna till din skola eller klass och informerar om hur det fungerar.

Vi tar gärna med oss en tidigare student som på ett levande och tydligt sätt kan beskriva allt spännande som en utbytesstudent får vara med om. De har ju själva just varit iväg och har upplevelserna färskt i minnet.

Kontakta oss så sätter vi upp en lösning som passar er. Vill ni ha en presentation för hela skolan, en temadag om studier i utlandet eller ska vi komma och informera på en av era språklektioner?

Välkommen!