För studenter 14–18 år

Vilka betyg krävs?

Betygskraven kan variera mellan olika destinationer. Våra studenter måste ha minst E i alla ämnen under de senaste tre åren (eller under de år de fått betyg). Om du har F i något ämne kontaktar du oss så gör vi en individuell bedömning. Kontakta oss om du har fler frågor så hjälper vi dig vidare.