För studenter 14–18 år

Kan jag resa runt i landet?

Självklart! Din områdesrepresentant och skolan anordnar ofta populära resor under terminen som du kan följa med på. Om du t.ex. är i USA på ditt utbytesår kan du använda den extra månaden som ingår i ditt visum för att resa runt. Vi på STS arrangerar dessutom roadtrips som du kan åka på om du gör ditt utbyte i Nordamerika, Coast to Coast i USA och Canada Adventure i Kanada. Ett perfekt avslut på ett spännande år!